این مقاله برای چه کسانی مفید است؟

پزشکان دوره دیده ی طب سوزنی

اشخاصی که دوره فوق را ندیده اند مجاز به انجام درمان بیماران نمی باشند وهرگونه دخالت اشخاص غیر پزشک مجازات در بر خواهد داشت.

‎Nasser Tabesh‎ MD

طب سوزني اهواز

یائسگی و طب سوزنی دکتر ناصر تابش

یعنی قطع کامل و یا دائمی پریود در خانمها که 6 تا 12 ماه طول می کشد تا تشخیص داده شود کلیماکتریک نشان دهنده دوره ای از زندگی زن است که طی آن شخص از مرحله تولید و تناسل به دوره غیر تولید و تناسل گذر می کند که معمولاً دوره آن 2-5 سال و در حول منوپاز می باشد پس وقتی از ناراحتی های این دوران نزدیک به منوپاز صحبت می گردد بهتر است آنرا سندروم کلیماکتریک بنامیم تا اینکه آنرا سندروم منوپاز بگوئیم اما از آن جهت که سندروم منوپاز در نزد متخصصین بیشتر شناخته شده پس بهتر است در طول این نشست آنرا همان سندرم منوپاز بنامیم.

photo_2017-01-12_21-45-47

منوپاز بین سنین 48 و 55 پیدا می شود در جوامع صنعتی 51 سال است.

کتاب Simple Question یکی از معروف ترین کتابهای طب سوزنی می باشد در بخش اول یادآوری شده که سیکل رشد و تکامل زن 7 سال می باشد.

سیکل رشد و تکامل مرد 8 سال می باشد اگر ضریب عمری 7 را در هر یک ضرب نمائیم

زن 49 = 7 × 7

و مرد 56 = 8×7

ظاهراً می بینید که 51 سالگی زیاد از 49 سالگی دور نیست از آنچه طب سوزنی از قرنها پیش محاسبه کرده و آنچه امروز طب غرب از آن یاد می کند دو چیز مشخص است یکی اینکه این سن در مابین همه اقوام کره زمین یکسان است و دیگر اینکه از پنج هزار ساله گذشته تا امروز تغییر چشمگیری نکرده است. در یک آمار دقیق 16 سال پیش در مالزی و 7 کشور آسیایی دقیقاً سن منوپاز 7/50 سال بدست آمد.

اگر منوپاز در سن 35 یا کمتر عارض گردد جزء طبقه بندی منوپاز پرماچوز خوانده می شود که بفاکتورهای زیر ارتباط دارد.

چاقی، زود سیگار شروع کردن، زود بالغ شدن، کلاس و طبقه اجتماعی شخص.

تعداد زنان منوپاز در جامعه از آن جهت رو به افزایش است نه بخاطر بالا رفتن سطح سلامتی و عمر طولانی تر بلکه بخاطر افزایش روزافزون هیستر کتومی همراه با او اوفر کتومی.این عقیده جیوانی ماسیوسیا فوق تخصص طب سوزنی در زنان و مامایی است.

اصل اولیه منوپاز بخاطر پایان یافتن و از دست رفتن پیشرونده قدرت باروری تخمدان می باشد زیرا که تخمدان از سلولهای فولیکول خالی می شود باید گفت حتی قبل از تولد این پروسه کم شدن شروع می گردد. در حقیقت حتی در زمانی که تخمدان در جنین شکل می گیرد چرا که زمان تشکیل تخمدان در دوره امبریو ( جنین) 6000000 فولیکول بوده که زمان تولد به 600000 کم می گردد. و بالاخره به 300000 و به 10000 در منوپاز می رسد.

خود این نشان دهنده آنست که منوپاز یک پدیده ناگهانی نیست که در زندگی یک زن رخ بدهد بلکه این یک پدیده تدریجی فیزیولوژیک بوده که در طی عمر از قبل از بدنیا آمدن یعنی در رحم شروع و در سن ذکر شده پایان می پذیرد.

دو چیز را می توان از پدیده فوق فهمید:

1- پایه بیولوژیکی منوپاز در سرتاسر عمر یک زن و بالطبع زندگی وی عادات خورو خواب از کودکی و از همین طریق این شخص چه نوع منوپازی را در آینده خواهد داشت.

اگر کار زیاد و دائمی و رژیم غذایی نارسا در کار باشد برای سالهای متمادی یقیناً مشکلات فراوان در دوره کلیماکتریک خواهد داشت.

2- این حقیقت که شش میلیون فولیکول اولیه به تدریج تا منوپاز به ده هزار می رسد نشان دهنده آنست که تئوری های طب سوزنی چین Chinese medicine بی جا نگفته که اسانس (جوهر) بتدریج در kidney کم میشود که در واقع اساس بیولوژیک منوپاز است.

در کتاب نی جینگ می گوید یک دختر 14 ساله 7×2 را بنگرید که پر از اسانس (جوهر بوده) موهای سر ضخیم، قوی، جوان، خوش حالت (موی سر مربوط به kidney و اسانس در طب سوزنی به اورمونهای غده فوق کلیوی اطلاق شده است) ظاهراً اسانس (جوهر) در طب سوزنی خیلی کارهای دیگر غیر از پیدا شدن و ظاهر شدن علائم مهم و بروز بلوغ، تولید و تناسل و جریان یافتن این اسانس در Extra ordinary vessels بود که موجب قدرت در حرکات بدنی، نشاط، سرحال بودن، زندگی سالم، خور و خواب طبیعی، اخلاق نرمال، مقاومت در مقابل پاتوژن و قدرت سیستم دفاعی بدن میگردد.

امروزه هم جوهر یا اسانس به هورمونهای غده فوق کلیوی قسمت مدولا و قشری اطلاق می گردد.

بهمانگونه که فعالیت فولیکولها کم می شود و بالاخره قطع می گردد استروژن کم و کم تر می شود و بالاخره پریود قطع می گردد.

خوب طب غرب اسانس و جوهر را که ترکیبی از صدها ماده است قبول ندارد طب غرب استروژن را می شناسد و تمام تاکیدش استروژن می باشد.

در منوپاز استروژن را جانشین می کند. که به آن می گویند:

Hormone Replacement Therapy

پرژسترون هم که از کورپوس لوتئوم ترشح می شود دیگر در کار نیست.

منوپاز بیماری نیست که اسمش را سندروم منوپاز گذاشته اند منوپاز سیر طبیعی زندگی زن است که از فاز تولید به فاز غیر تولید می رسد خیلی از خانمها این حالت را براحتی می گذرانند ولی آنها که ناراحتی دارند و ناراحتی آنها درجاتی از علامت Symptoms داشته باشد باید تحت درمان قرار گیرند.

کیسهای کمیابی این علائم ناراحت کننده اش شدید و زندگی را بر آنها و دیگران که مجبور به تحمل هستند بد و بدتر می کند.

از نظر طب سوزنی علائم بالینی منوپاز اگر مختصر است مربوط می شود به کم شدن و نارسا شدن Kidney Essence در yin و یا yan بر همین پایه است که انواع متعددی از منوپاز را بیان می کند در حالیکه در طب غرب یک نوع منوپاز داریم در Chinese medicine تعداد زیادی انواع منوپاز داریم.

انواع آن عبارتند از:

اصل آن در kidney deficiency بوده که ممکنست(kidney yin deficiency) بوده یا (kidney yan deficiency) و یا (kidney yin yan deficiency) باشد.

Kidney توام با Excess مخصوصاً Dampness، Stagnation of Qi ، Stasis of blood ، Empty Heat و Liver yang uprising ، فشار خون بالا و پائین.

در مواردی هم مثل Premature menopause اصلاً kidney در کار نباشد و کلاً Stagnation of phlegm باعث منوپاز شده باشد.

شدت و سختی منوپاز و مشکلات پیش آمده ای که یک زن در دوران منوپاز تجربه می کند بستگی به زندگی قبلی وی و عادات خور و خواب و پرورش وی در سرتاسر عمر دارد.و تعدد انواع منوپاز در Chinese medicine از همین جا شروع می گردد.

این علائم شدید ممکنست از انواعی از علائم زیر باشند یا نباشند کم یا زیاد باشند.

سردرد، خستگی بی علت، لتارژی، تحریک پذیری، اضطراب، عصبیت، دپرشن، بی خوابی، بدخوابی، عدم تمرکز فکری، هات فلاش، Vaginal dryness، عرق کردن مخصوصاً در شب.

85% هات فلاش دارند و 45% اینها 5 تا 10 سال باقی می ماند.

بخش 13 کتاب Berek & Novak’s

صفحه 412 در مورد Acupuncture و منوپاز و در صفحه 417 بطور واضح میگوید 97% بهتر شده دوباره در صفحه 424 میگوید که در 51% اصولا تمام علایم بر طرف شده در صفحه 417 بالاخره با خطوط درشت کارآی آکوپنگچر را میستاید.

اتیولوژی

Emotional Stress

موضوع مهمی در منوپاز است اما این موضوع مهم از قبل از شروع منوپاز در شخصیت شخص ساخته شده است و بعد از منوپاز چهره منحوس خود را نشان می دهد.نگرانی، اضطراب، ترس باعث ضعیف شدن kidney می شود و منجر به kidney می شود.

مخصوصاً موقعی که این علائم از قبل از منوپاز به سبب کارهای سخت شغلی که فعالیت فکری و بدنی(فیزیکی) دارد بوده باشد.

Over work در طب سوزنی شامل کارهای شغلی، ترس از خطا در کار و ترس از رئیس و رقابت با رقیب، تغذیه ناصحیح و نارسا، کار طولانی بدون استراحت مسئولیت های سخت بدوش گرفتن، کارهای روزانه منزل، تربیت بچه ها، بچه های زیاد با فاصله سنی کم ، قضاوتهای ناصحیح اقوام شوهر ، ناکارآمدی شوهر ، خیانت.

در اینجا از نظر طب سوزنی kidney yin آنقدر نزول می کند که دیگر قادر به تغذیه Heart yin Nourish نیست و این پدیده باعث بروز Heart yin و Heart empty heat می شود.

پاتولوژی و درمان

توضیح: به معنی Deficiency می باشد.

همانطور که در بالا ذکر شد مشکل منوپاز اصولاً مربوط به تحلیل رفتن اسانس (جوهر) ↓kidney است

اصلاً و اصولاً زن بالای 40 سال اکثراً ↓kidney دارند این زیرزمینه است ولی این بیشتر یک قانون است تا استثنا.

به این دلیل اگر قرار باشد دارویی برای این ↓ kidney تجویز گردد بهتر است دارویی باشد که kidney yin را عصر بدهند و داروی kidney yan را صبح بدهند.

از 12 شب تا 6 صبح yan yin

از 6 صبح تا 12 ظهر yan yan

از 12 ظهر تا 6 عصر yin yan

از 6 عصر تا 12 شب yin yin

فرمول Qi Ju Di Huan Wan برای kidney yin که عصرها داده می شود.

فرمول Jing Gui Shen Qi Wan برای kidney yan که صبح داده می شود.

اگر منوپاز بر اصل و پایه اصلی خود در زمینه kidney نباشد و بعلت Blood Stasis باشد باید فرمول Ge Xia zhu ya Tang داد.

انواع منوپاز و علت

1- ↓kidney yin

2- ↓kidney yan

3- ↓kidney yin yan

4- kidney and Liver yin with Liver yan rising

5- Kidney and Heart not harmonized

6- Qi , Phlegm تجمع

7- Stasis of blood

اگر خانمی منوپاز در حال هورمون درمانی (Hormone Replace Therapy) است

درمان با داروهای گیاهی فرمولهای طب گیاهی چین کنتراندیکه نیست بلکه راه هر یک از هم جداگانه می باشد.

علائم کلینیکی

kidney yin↓ -1

ضعف، وزوز گوش، فلاش قرمز گونه، عرق شبانه، کمردرد، دهان خشک، موی خشک شکننده، پوست خشک، خارش پوست، یبوست،

زبان قرمز، بدون بار

نبض مواج و خالی یا تند و ضعیف

درمان Acupuncture

Lu 7      ki 6 ki 3 ki 10     Ren 4    Sp 6

Ht 6      ki 7       Li 4

درمان هربولوژی

Zuo Gui yin

Shu Di Huang به مقدار 12گرم

Shan Zhu yu  به مقدار 6گرم

Gou Qi Zi  به مقدار 6گرم

Shan yao  به مقدار 6گرم

Fuling  به مقدار 6گرم

Zhi Gan Cao    ریشه شیرین بیان جوشانده درعسل به مقدار 3 گرم

Shou Wu   تغذیه خون و اسانس به مقدار 6گرم

Gui Ban           kidney yin تغذیه  به مقدار 9گرم

Geng Nian Fang

Shen Di Huang  به مقدار 9گرم

Nu Zhen Zi به مقدار 6گرم

Han Lian Cao

Suan Zho Ren           مغز هسته کنار

Long Chi  به مقدار 12گرم

Go Teng  به مقدار 12گرم

Lian Zi yin

Fuling  به مقدار 6گرم

He Huan Pi         پوست درخت شیشه شور به مقدار 6گرم

Zi Cao  به مقدار 5گرم

نام فرمول :

Geng Nian Tang 

نام انگلیسی فرمول:

Peace ful Menu pause

Qi Ju Di Huang Tang

↓Kidney yan

علائم بالینی

هات فلاش ولی دست و پای سرد Cold extremities عرق شبانه در

دم دمه های صبح، صورت مثل گچ سفید، دپریشن، لرز، کمردرد، ادم قوزک پا،

زبان بی رنگ

نبض عمیق و ضعیف.

درمان با طب سوزنی

BL 23-52 ki 3     Lu 7      Ki 6       Ren 4-15

Ki 7

طب سوزنی در این مورد باید توام با ماکسی بس شن باشد.

درمان با Herb

You Gui Wan

Fu Zi به مقدار 3 گرم

Du Zhong به مقدار 6 گرم

Shan Zhu yu زالزالک خشک با هسته آسیاب شده

Tu Si Zi به مقدار 6 گرم

Lu Jiao Jiao به مقدار 6 گرم

Shu Di Huang به مقدار 12 گرم

Shan yao به مقدار 6 گرم

Guo Qi Zi به مقدار 6 گرم

Dang Gui   ریشه کرفس کوهی

Ren shen  جن سینگ به مقدار 6 گرم

Bai Zhu به مقدار 9 گرم

Gan Jian زنجبیل خشک به مقدار 5 گرم

Zhi Gan Cao شیرین بیان در عسل به مقدار 6 گرم

3- منوپاز به علت  ↓kidney yin yan 

علایم بالینی:

هات فلاش، دست و پا سرد، عرق شبانه، دائماً فرکوئنسی و ادرار بیرنگ و زیاد.

در موقع صحبت کردن در اطراف گردن قرمز و برافروخته می شود.

مختصری آژیته، لرز، گلوی خشک، ضعف، وز وز گوش، کمردرد،

زبان قرمز یا بیرنگ

نبض تند ضعیف در ین دف نبض عمیق ضعیف در یان دف

درمان با طب سوزنی

Ki 3       Lu 7      Ki 6       Ren 7    Ht 6 Ren 4

درمان با herbs

Er Xian Tang

Xian Mao به مقدار 6 گرم

Yin Yan Huo به مقدار 9 گرم

Ba Ji Tian به مقدار 9 گرم

Huang Bo          5/4

Zhi Mu 5/4

Dan Gui  ریشه کرفس کوهی به مقدار 9 گرم

Nu Zhen Zi  به مقدار 12 گرم

Han Lian Cao به مقدار 9 گرم

The formula Er Xian Tang specifically nourishes kidney yin and Tonify kidney yan

Er Zhi wan

Geng Nian Tang

Chai Hu به مقدار 6 گرم

Dan Shen به مقدار 6 گرم

Ban Xia به مقدار 6 گرم

Zhi Gan Cao به مقدار 3 گرم

Huand Qin   به مقدار 6 گرم

Fu Xiao Mai    به مقدار 6 گرم

Da Zao    عناب  عدد 6

Shan Zhi Zi         5/4

Zhen Zhu mu   به مقدار 12 گرم

Yin Yan Huo    به مقدار 6 گرم

Geng Nian Fang

Sheng Di Huang  به مقدار 9 گرم

Nu Zhen Zi         به مقدار 6 گرم

Han Lian Cao      به مقدار 6 گرم

Suan Zao Ren     به مقدار 6 گرم

Long Chi           به مقدار 12 گرم

Gou Teng         کم کننده فشار خون به مقدار 6 گرم

Lian Zhi yin   به مقدار 6 گرم

Fuling  به مقدار 6 گرم

He Huan Pi    پوست درخت شیشه شور به مقدار 6 گرم

Zi Cao   5/4

Fu Geng yin

Shen Di Huang 5/4

Zi Cao   5/4

Yin yan Huo        به مقدار 6 گرم

Sang Ji Shen    میوه توت نر به مقدار 6 گرم

Dang Gui        ریشه کرفس کوهی  به مقدار 6 گرم

Gou Teng        به مقدار 6 گرم

Xiang Fu            5/4

Mai ya    به مقدار 6 گرم

Case history

یک خانم 50 ساله علائم و مشکلات منوپاز را 2 سال بعد از قطع پریود پیدا کرد.

به این شرح:

Hot flash، عرق شبانه، ریزش مو، شکنندگی ناخن هاو کمردرد را ذکر می کند.

زبان کمرنگ

نبض ضعیف مخصوصاً در قسمت پروکزیمال شریان رادیال

تشخیص چیست؟

Hot flush و عرق شبانه night sweating ، ریزش مو و شکنندگی ناخن نشانه empty heat ناشی از kidney است. و در واقع زبان کم رنگ است مثلاً اینجا لرز ندارد و دست و پا نگفته سرد است.

یادتان هست گفته شد از 40 به بالا kidney است که در این بیمار بود ولی زبان بی رنگ pale tongue

در این بیمار شکنندگی مو وناخن کمی هم نشانه Liver blood است. و تشخیص این بیماری Liver blood + kidney yan

درمان

اول:

Tonify kidney yan , nourish kidney yin

دوم:

Nourish Liver blood

درمان اول با you Gui Wan

درمان دوم با Si Wu Tang

Case history

یک زن 53 ساله از عوارض و مشکلات منوپاز ظرف 3 سال از قطع پریودش گذشته حکایت می کند.

هات فلاش شدید، عرق شبانه، دپریشن، اضطراب، تغییر دائمی مود، مور مور شدن بدن، بی خوابی، دستهای سرد و فرکوئنسی

زبان قرمز و مختصری زرد با بار خشک

نبض تند، ضعیف و عمیق Weak , Deep, Rapid pulse

تاریخچه شرح حال

خشونت همسر، مرگ پدر بگونه ای دلخراش، استرس، اضطراب، جدایی دخترش از همسر وهمین ها شدت عوارض منوپاز را بیشتر کرده.

همانطور که قبلاً شرح داده شد پس نوع منوپاز و سختی و شدت آن بستگی به Life style و بار آمدن شخص دارد گوئی اینها از قبل یک زیر زمینه ای داشته است که در غیبت استروژن هزار برابر ظاهر شده یکی از بیماران من علت درگیری با شوهرش را مربوط به 27 سال پیش که پذیرایی کاملی از مادرش نکرده بود نسبت می داد.

یعنی این یک گله ساده بود که بعد از قطع استروژن تبدیل به یک کینه پاک نشدنی شد.

The kind of menopause a women experiences depends on her lifestyle in the years preceding in.

تشخیص:

بیشترین علائم این بیماری بعلت kidney yin می باشد با Empty heat که روی قلب اثر گذاشته و باعث اختلال در فکر mind شده.

علائمی مثل :

Hot flushes, night sweating ، Red Tongue with slight coating,

Weak deep pulse, depression, anxiety, mood swings, insomnia pulse rapid and over flowing

در اینجا ↓kidney yin yan در کار است.

علامت kidney yan در این کیس فرکوئنسی ادرار بیرنگ و سرد بودن دست و پا است.

درمان

Lu 7      Ki 6       Ren 15-4           Du 24

Gb 13    Du 20    Ht 6      Ki 7

Sp 6

4- Kidney and Liver with liver yang uprising

فشار خون بالا:

علائم کلینیکی تحریک پذیری، گیجی، صدا در گوش، تاری دید، چشمان خشک، پوست خشک، هات فلاش، درد مفاصل، عرق شبانه، کمردرد، سردرد

درمان با AC

Ki 3       Liv 3     Ren 4    Lu 7      ki 6

Du 24    Gb 13    Gb 20    Pc 7

Liv 8     Ren 4

درمان هربال

Qi Ju Di Huang Wan

Qi Xin Ping Gan Tang

Women’s Treasure Remedy

5- Kidney and Heart not harmonized

علائم بالینی:

هات فلاش، دلهره، عرق شبانه، تاری دید، بی خوابی، گیجی، بی حسی، وز وز گوش، اضطراب، احساس گرمائی کشنده در عصرها، دهان و گلوی خشک، حافظه ضعیف Poor memory ، مدفوع خشک،

زبان قرمز بدون بار ، نوک زبان قرمزتر

نبض Rapid fine

تشخیص Heart Empty heat و ki yin

درمان با طب سوزنی

Lu 7      Ki 6       Ki 3       Ren 4    Sp 6      Ht 8

Pc 7      Ren 15  Du 24

در اینجا آنچه مربوط به قلب است به طریق Reduce، AC می گردد.

بقیه به طریق Reinforcement سوزن زده می شود.

منو پاز اگر خودش بیاد خوبه ولی منو با دیابت فشار خون و CVA میاد نمیتوان منو را ماکسی کرد نمیتوان دیابتی را به پاهایش که نقاط مهم در مچ پاها yuan source pointsاست سوزن زد نمیتوان فشار خون را دوباره ماکسی کرد نمیتوان در فشار سوزنها را چرخانید و عمل تقویت انجام داد منوپاز معمولا چاق هم هست پیدا کردن نقاط آکوپوینت در آنها سختر از دیگران است.

در حالیکه استخوان کشگک پاتلا یک لند مارک است برای یافتن نقاط آکوپوینت اصلا کشگک سر جای خودش نیست.

فرمولها

Tian Wang Bu Xin Dan

Xuan Shen         به مقدار 6 گرم

Mai Men Dong    به مقدار 6 گرم

Tian Men Dong   به مقدار 6 گرم

Ren Shen         جن سینگ به مقدار 6 گرم

Fuling  به مقدار 6 گرم

Wu Wei Zi          به مقدار 6 گرم

Dan Gui           ریشه کرفس کوهی  به مقدار 6 گرم

Dan Shen           به مقدار 6 گرم

Bai Zi Ren           به مقدار 6 گرم

Suan Zao Ren              مغز هسته کنار به مقدار 6 گرم

Yuan Zhi             به مقدار 6 گرم

Jie Geng             به مقدار 3 گرم

Liu Wei Di Huang Wan

6- Accumulation of Phlegm and stagnation of Qi

علائم بالینی:

چاقی، خلط سینه، احساس اتساع در پستانها، تحریک پذیری، آروغ زدن مکرر، تهوع، بی اشتهایی، ساعت به ساعت تغییر خلق دادن، دپرسیون،

زبان کناره ها مختصر قرمز و بار چسبنده

نبض مثل سیم Wiry

این علائمی است که در Premature menopause در زنان جوان پیدا می شود و این بمعنای آن نیست که منوپاز شده اند بلکه این حالتی است گذرا.

درمان آکوپنگچر

Ren 17  Pc 6      Lu 7      Ren 6    Ren 10

SJ 6       St 40     Sp 6      Sp 9      St 28

Ren 4

همه با متد Reduce

درمان هربال

Yue Ju Wan

Cang Zhu                 به مقدار 6 گرم    دوز بیشتر مجاز است

Chuan Xiong       به مقدار 6 گرم

Xiang Fu                   به مقدار 6 گرم   دوز بیشتر مجاز است

Shan Zhi Zi          به مقدار 6 گرم

Shen Qu             به مقدار 6 گرم

فرمول بعدی Three Treasures Remedy

7- Stasis of blood

علائم بالینی

هات فلاش، بی قراری، شروع و قطع پریود مکرراً و ناقص. لخته های سیاه، بی خوابی، فشار خون بالا، دل درد

زبان بنفش

نبض مثل سیم Wiry

درمان طب سوزنی

Sp 4      Pc 6      Ki 14     Sp 10    Bl 17     Ren 4

Ren 6    Liv 3     Pc 7

همگی به طریق Reduce یا Even متد

درمان هربال

Ge xia Zhu Yu Tang

Dan Gui           ریشه کرفس کوهی به مقدار 9 گرم

Chuan Xiong       به مقدار 3 گرم

Chi shao            به مقدار 6 گرم

Hong Hua        گلرنگ به مقدار 9 گرم

Tao Ren           مغز هسته هلو  به مقدار 9 گرم

Wu Ling Zhi      به مقدار 9 گرم

Yan Hu Suo      به مقدار 3 گرم

Xiang fu           به مقدار 3 گرم

Zhi ke             به مقدار 5 گرم

Wu yao           به مقدار 6 گرم

Mu Dan Pi       به مقدار 6 گرم

Gan Cao         ریشه شیرین بیان به مقدار 9 گرم

فرمول بعدی

Wen Jing Tang

Wu Zhu yu          به مقدار 9 گرم

Gui zhi               دارچین به مقدار 9 گرم

Sheng Jiang         زنجبیل تازه به مقدار 6 گرم

Dan Gui  ریشه کرفس کوهی به مقدار 9 گرم

Chuan Xiong      5/4

Bai Shao           به مقدار 9 گرم

Dan Shen         به مقدار 12 گرم

Mai men Dong  به مقدار 6 گرم

Ejiao                ژله استریل به مقدار 9 گرم

Mu Dan Pi         5/4

Ban Xia  به مقدار 6 گرم

Zhi Gan Cao     ریشه شیرین بیان جوشانده در عسل به مقدار 3 گرم

فرمول بعدی

Wu Jin Wan

عاقبت یا نتیجه :

Chinese medicine می تواند در درمان این قسمت از بیماریهای زنان که مرحله ای است که از یک دوره تولید و تناسل به مرحله غیر تولید و تناسل درمان این مشکلات را بعهده گیرد.

ما معتقدیم درمان داروهای گیاهی از طب سوزنی موثرتر است. زیرا هرب بهتر می تواند اسانس و جوهر را تغذیه کند.

اما کلی بگوییم اگر منوپاز خانمی از نوع ki yin خالص باشد درمان بمراتب سخت تر است.

زنگ زونگ جینگ دانشمند طب سوزنی 2000 سال پیش می گوید هر چه زبان قرمزتر و هر چه پوسته پوسته باشد کار درمان منوپاز از نوع ki yin مشکل تر است.

زبانی که Dark Red Body قرمز تیره باشد و کاملاً پوسته پوسته و یا پوست کنده باشد و خشک و ترک دار باشد عاقبت وخیم درمان را نشان می دهد.

قبلاً ذکر شد که مشکلات منوپاز بستگی دارد به زندگی قبلی یک زن و چگونگی پرورش وی در کار و استرس و بطور کلی و یک کلام به life style وی که بعد از منوپاز در همان قالب قرار می گیرد. با هزار درجه بدتر.

مورد مهم دیگر در درمان آنست که بیماران منوپاز نتیجه سریع می خواهند.

در حالیکه این بیماری در دراز مدت بهبود می یابد.

فرهنگ بهبود در نزد آنها تغییر یافته است. بهبود از نظر بیمار منوپاز یعنی دوباره پریود شروع گردد.

بی خوابی، تغییر مود، دردهای کل مفاصل بدن، برطرف گردد و شاید 5 سال جوان شود.

اگر درصدی از بهبود به بیمار منوپاز برسد قبول ندارد این شبیه به آن است که به انسان تشنه ای نصف لیوان آب خنک بدهیم او کامل می خواهد سیراب گردد و چنین امکانی در درمان منوپاز تا امروز پیدا نشده است.

وقتی از این بیماران راجع به بهتر شدن سوال می گردد منکر هر درصدی از درمان می شوند بطوریکه پزشک بدانش و تجارب خود نیز شک می کند.

بعد از معالجات بیمار گفته بهتر نشدم بلکه فقط 50% بهتر شدم خواهشمندم به این جمله توجه کنید!

این در حالی است که ما حتی 10% را هم پیروزی بزرگی می دانیم .

شروع منوپاز ابتدا با بی نظمی پریود، کم یا زیاد بودن ترشحات 2 فاکتور بی نظمی در زمان و کم و یا زیاد بودن ترشحات .

اعضاء و اورگانهائی که درگیر می شوند عبارتند از:

مغز : با احساس هات فلاش، دپریشن، اضطراب، بی خوابی، حافظه ضعیف poor memory ، عدم تمرکز concentration .

قلب: بیماری کرونری Coronary heart disease

عروق: آرتریواسکلروزیس

استخوانها: اوستئوپروزیس

پوست: خارش، مور مور شدن و slow healing

واژن: خشک و آتروفی

هات فلاش 85% علامت واضح است و شایعترین علامت است. و 45% هات فلاش تا 10 سال از شروع منوپاز ادامه دارد.

درجه حرارت زیاد، نبض تندتر فشار بالاتر هر حمله هات فلاش 7/2 دقیقه طول می کشد هات فلاش مکانیسمی است که برای دفع گرما، عروق وازودیلاتاسیون پیدا می کنند و عرق کردن پاسخی است به تنظیم مرکز حرارتی بدن در قسمت قدامی هیپوتالاموس.

رویکرد طب غرب در مورد درمان عوارض منوپاز استفاده از هورمون می باشد هورمون داروی گرانی نیست تهیه مصنوعی آن هم آسان است در طب غرب فقط و فقط یک نوع منوپاز داریم آنهم نبود استروژن است در حالی که TCM هر یک را طی هزاران سال جدا کرده و با احتیاط داروها و علائم بالینی جدای از یکدیگر می دهد.

یک کلام گفته علت نبود استروژن و اینهم استروژنی که داریم میدهیم.

استروژن در فرم HRT یا Hormone Replace Therapy

غده هیپوفیز را فریب می دهد که اولیشن نرمال و تولید استروژن را دارد انجام می دهد پس ناچار تولید زیاد FSH متوقف می گردد و هات فلاش پیدا می شود.

استروژن به صورت اوسترودیول استرون اوسترادیون بصورت کانجوکیت استروژن بصورت سنتتیک اتینیل استرادیون بین دوزهای 5 تا 10 این کمترین دوزی است آنچه در قرصهای ضد حاملگی استفاده می گردد و بسیاری از گانیکولوژیستها معتقدند که در side effect این HRT بسیار گزاف گوئی شده.

اثرات ناخواسته HRT هیپرپلازی اندومتر و کانسر، ترمبو امبولیسم سکته مغزی، فشار خون، سرطان سینه، اختلالات در کارهای کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا، تهوع استفراغ، احتباس آب و سردرد.

در کسانیکه سرطان سینه دارند اثرات عکس دارد به همین دلیل وقتی کار به تجویز HRT می کشد نباید به کسی که سرطان سینه دارد و خود از آن مطلع نیست HRT تجویز کرد. حتی آنهائی که توده ای خوش خیم در سینه دارند.

باز دوباره گانیکولوژیستهائی هستند که می گویند اگر سرطان سینه برداشته شد با رادیکال ماستکتومی یا مودی فای ماستکتومی باز هم تجویز HRT مانعی ندارد

منابع References

Obstetrics & Gynecology in Chinese Medicine Giovanni Maciocia

Ted Kaptchuk

Chinese Acupuncture and Moxubustion

دکتر ناصر تابش متخصص جراحی عمومی متخصص درمان بیماری های مزمن و صعب العلاج با طب سوزنی فارغ التحصیل از کانادا ونکوور

www.systemic-infections.com

www.puncturemaxi.com

اهواز- خیابان نادری، بین حافظ و فردوسی، مجتمع پزشکی بزرگ نادری، طبقه پنجم، واحد 132 تلفن 06132231272      06132231318 عصرها