با طب سوزنی زیبا شوید

چنانچه دو نقطه Large Intestine 4  و دو نقطه Stomach 36 را برای یک کودک و یا یک نوجوان در ۱۰ جلسه طب سوزنی گردد زیبایی خیره کننده ای از ترکیب تعادل در صورت، گونه ها و به بطور کلی سیمای شخص ظاهر می گردد که بسیار چشمگیر است. این چهار نقطه به طور کلی Yang Ming نامیده می شوند. برای اشخاص بزرگ سال هم باعث ایجاد گونه در صورت و زیبایی می گردد به کلام دیگر صورت های کتابی شکفته می گردد و نیز رنگ چهره به گونه ای دلپذیر ( قرمز) می گردد.

 

 

 

 

دکتر ناصر تابش